Inrikes

Bildt: Gazas isolering måste brytas

INRIKES

Stockholm. Kriget i Gaza har ytterligare komplicerat det redan svåra läget i Mellanöstern, sade utrikesminister Carl Bildt när han lade fram regeringens utrikespolitiska deklaration.

Sverige och EU kommer att arbeta för att isoleringen av Gaza ska brytas.

– Den är varken humanitärt försvarbar eller politiskt acceptabelt. En stabil vapenvila och återuppbyggnad av Gaza förutsätter öppna gränser, effektiva åtgärder mot vapensmuggling och att raketattackerna mot Israel upphör, sade Bildt.

EU måste vidare tillsammans med USA arbeta för en allomfattande fred i regionen, enligt Bildt.

– Israels ockupation och bosättarpolitiken måste upphöra, en sammanhängande och bärkraftig palestinsk stat skapas, terrorismen upphöra och Israels rätt att leva inom säkra och erkända gränser respekteras, sade Bildt till ledamöter och gästande diplomater i riksdagskammaren.

Bildt inledde den utrikespolitiska debatten med att tala om 2009 som enligt honom mycket väl bli krishanteringens år.

Han tillade att Sveriges period som ordförande för EU under andra halvåret i år kan bli ett ordförandeskap präglat av oförutsedda händelser.

Det internationella samarbetet kommer att sättas på svåra prov, framhöll han, men underströk att det är i svåra tider som det internationella samarbetet är som viktigast.

– En förnyelse av de internationella finansiella institutionerna för att förhindra att den ekonomiska krisen fördjupas ytterligare och slår över i handelskrig är en nödvändighet. Det är därför som Sverige kommer att fortsätta att inskärpa betydelsen av frihandel, större öppenhet och mer ekonomiskt samarbete, sade Bildt.

När det gäller Sveriges säkerhetspolitik talade Bildt om utveckling av nordiskt samarbete.

– Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Det finns i vårt land en bred politisk vilja till att vidareutveckla det nordiska försvarspolitiska samarbetet, sade Bildt.

Han tillade att ett sådant samarbete kan komplettera de val som de nordiska länderna gjort i säkerhetspolitiken och att regeringen "i positiv anda" noga prövar förslagen i den idérapport som den förre norske statsministern Thorvald Stoltenberg nyligen presenterade, om ett fördjupat nordiskt utrikes- och försvarssamarbete.

Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin närmast häcklade Carl Bildts deklaration när han äntrade talarstolen.

Ahlin kallade den tunn, och nödvändig att läsas långsamt för att räcka i 30 minuter.

Han beklagade sedan att Socialdemokraterna inte får tillräckligt utrymme för att klargöra sina egna positioner, och följde upp med att göra reklam för en nystartad utrikespolitisk partiblogg.

– Där presenterar vi en rapport: Bokslut Bildt. Varför då? Jo, för jag är övertygad om att nästa år står inte Carl Bildt här och läser utrikesdeklarationen. Det märks, för detta var ingen utrikesdeklaration, det var en jobbansökan. Ingenstans sticker svensk utrikespolitik ut, överallt lägger sig Bildt platt, sade Ahlin.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes