Inrikes

Utvidgat spärrområde för blåtunga

INRIKES

Kalmar. Spärrområdet för djursjukdomen blåtunga vidgas ytterligare.

Nu omfattas större delen av södra Sverige inklusive Öland.

Provsvar har bekräftat misstankarna om att en mjölkko i Vimmerby bär på smittan. Den har tidigare gått på bete på Öland och alltså troligen blivit smittad där. Nyligen bekräftades också att två kor i närheten av Ronneby i Blekinge är smittade.

Att spärrområdet utvidgas kan uppfattas som en lättnad för bönderna, eftersom det är fritt fram att flytta djur inom spärrområdet, däremot inte över dess gränser. Flyttförbudet över gränserna gäller även under vintern då de svidknott som sprider sjukdomen är inaktiva.

Utökningen berör hela Blekinge, hela Öland, hela Kronobergs län och delar av Kalmar och Jönköpings län.

Bengt Larsson, smittskyddschef på Jordbruksverket, tror att blåtunga ska kunna utrotas från Sverige.

Tack vare omfattande vaccinering finns ett mycket gott grundskydd mot sjukdomen, framhåller han i ett pressmeddelande. Målsättningen har varit att genomföra en miljon vaccinationer före april. Av dem är 995 000 genomförda.

Blåtunga är en virussjukdom som drabbar idisslare som kor och får. Människor kan inte smittas, men sjukdomen vållar lidande för djuren och förluster för djurägarna.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes