Större fartyg i Trelleborgs hamn

Publicerad:
Uppdaterad:

Trelleborg. Trelleborgs hamn, landets tredje största, ska i framtiden kunna ta emot större fartyg. Därför påbörjar man nu en utbyggnad. Inseglingsleden till hamnen breddas från 100 till 150 meter och djupet ökas från 8,4 till 9,5 meter.

Muddring av farleden ska göras på en sträcka av 1,7 kilometer. Muddringsmassorna används sedan som utfyllnad för att göra hamnområdet större österut.

"Satsningen ökar vår konkurrenskraft", säger hamnens vd Tommy Halén i ett pressmeddelande.

Arbetena ska vara klara om cirka tre månader och är kostnadsberäknade till 45 miljoner kronor.

TT

Publicerad: