KD-politiker går emot regeringen

Stockholm. De två kristdemokrater som hela tiden varit emot att kravet på sterilisering vid könsbyte ska avskaffas trotsar nu öppet sin partiledning och regeringen. I en riksdagsmotion föreslår Tuve Skånberg (KD) och Annelie Enochson (KD) att regeringens förslag avslås.

Regeringen föreslog i en proposition den 14 mars att kravet på sterilisering upphävs. Men enligt Skånberg och Enochson får det "långtgående konsekvenser, av vilka den mest centrala är att Sverige därmed skulle införa möjligheten att skapa ett tredje kön, kallat 'person' i lagtexten - män som föder barn", skriver de i sin motion.

Enligt motionärerna är det "mycket drastiska steg som det saknas goda skäl att införa".

TT