Ask: Nämndemän kan försvinna

Stockholm. Systemet med politiskt tillsatta nämndemän kan vara på väg att försvinna. Justitieminister Beatrice Ask (M) är beredd att se över systemet sedan en undersökning visat att många domare vill få bort de politiskt tillsatta nämndemännen.

– Det är ett stort problem om man ifrågasätter dömandet i sig. Därför måste man ta nämndemannafrågan på stort allvar, säger Beatrice Ask till SVT:s Rapport.

Även Folkpartiet vill reformera nämndemannasystemet, men ändå behålla lekmannainflytandet i rättsväsendet.

– Man bör plocka bort nämndemännen i högre instans men behålla dem i de lägre instanserna, tingsrätterna. Där hör de verkligen hemma, eftersom det finns en poäng med lekmannainflytande. Risken är annars att det vanliga sunda förnuftet försvinner. Domarna är skickliga jurister men väldigt strömlinjeformade, säger FP:s rättspolitiske talesman Johan Pehrson.

Därutöver vill FP se fler unga människor och fler med invandrarbakgrund.

Folkpartiet vill pröva det gamla förslaget att införa en fri kvot som inte utses av de politiska partierna, samt se över ersättningsfrågan.

Socialdemokraternas rättspolitiske talesman Morgan Johansson försvarar nämndemannasystemet. SVT:s undersökning bland domare ger han inte mycket för.

– En undersökning med så låg svarsfrekvens ska man nog vara försiktig med att dra allt för stora växlar på, säger han till TT.

Lekmannainflytandet i rättsväsendet är viktigt av flera skäl, anser han.

– Det handlar om kvaliteten i dömandet. I takt med att klassklyftorna ökar och skillnaderna mellan rika och fattiga växer så är det ännu viktigare med ett folkligt inflytande i dömandet. Det är viktigt att få med erfarenheter från hela samhället. Nämndemännen representerar ett bredare lager än vad juristerna kan bidra med, säger Johansson.

– Dömandet handlar inte bara om juridik, utan också om att bedöma trovärdigheten hos en målsägande eller ett vittne. Vem gör det bäst, en pensionerad läkare eller en 30-årig domare, som spenderat hela sitt liv i juridiken? Svaret är inte självklart, säger Morgan Johansson.

TT

Publisert: