Inrikes

Nobelpriset sänks med två miljoner

INRIKES

Stockholm. Nobelstiftelsen sänker prissumman för Nobelprisen med tjugo procent. Beslutet förklaras med att pengarna måste räcka i framtiden också. Priset sänks i år från tio miljoner kronor till åtta miljoner kronor.

– Skälet till det här är i första hand att det är väldigt oroligt på de finansiella marknaderna och att det finns anledning att misstänka att det kan vara så ett bra tag till, säger Lars Heikensten, Nobelstiftelsens vd, till TT.

Beslutet att dra ner på prissumman var svårt att fatta, menar Heikensten.

– Långsiktigt borde vi ha ambitionen att höja prissumman, även om det är så att Nobelprisets värde i första hand ligger i kvalitén på priset och inte på summan, säger han.

TT: Men urholkas inte värdet av priset ändå?

– Att behöva sänka är inte tillfredsställande, men som världen ser ut tycker jag att det är ett klokt beslut. Det har ju höjts och sänkts tidigare, säger Heikensten.

Prissumman har legat på tio miljoner kronor sedan 2001, enligt Nobelstiftelsen. Det är också året då summan hittills har varit högst, omräknat till det årets penningvärde.

Årets dessförinnan, 2000, fick pristagarna nio miljoner kronor. Sedan 1994 har priset legat på över sju miljoner kronor.

1901 var prissumman 150 782 kronor, vilket motsvarar drygt 8 miljoner kronor i förra årets penningvärde.

Prispengarna kommer från det kapital som Alfred Nobel en gång donerade. Men pengarna växer inte i den takt som behövs för att säkra priset i framtiden, enligt Heikensten.

– Vi har helt enkelt inte haft så mycket avkastning på de pengarna att det har täckt våra kostnader, säger han.

Han understryker att i och med sänkningen ligger priset nu åter i nivå med priset från 1901, omräknat i dagens penningvärde.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes