Inrikes

Medicin mot antibiotikaresistens

INRIKES

Malmö. Danska forskare säger sig nu ha fått fram ett läkemedel som kan göra resistenta bakterier känsliga för antibiotika igen.

De hoppas att medicinen ska finnas på apotekshyllorna om ett till två år.

Forskarna har använt sig av en gammal medicin mot schizofreni och rensat bort det innehåll som påverkar hjärnan. Det har visat sig verksamt på människor med resistent tuberkolos i Argentina.

Medicinen, som forskarna, döpt till JEK47, fungerar genom att påverka de resistenta bakteriernas yttre cellmembran och förhindra de så kallade effluxpumparna att fungera. Normalt pumpar de ut den antibiotika som ges och den får aldrig chansen att verka.

Enligt Oliver Hendricks, en av forskarna, har medicinen visat sig fungera mot resistent tuberkulos, multiresistenta stafylokocker och resistent salmonella.

– Det har varit känt länge att schizofreni-medicin också haft en antibakteriell effekt, säger Oliver Henricks till TT.

– Vi har helt enkelt tagit ett sådant preparat och rensat det från det innehåll som påverkar hjärnan. Resultatet är ett preparat som kan göra resistenta bakterier känsliga för antibiotika igen.

JEK47 är nu, enligt Hendricks, godkänt för kombinationsbehandling mot resistenta bakterier i Europa.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes