Kraven skärps på bilskrotningsfirmor

INRIKES

Stockholm. Regeringen har skärpt den så kallade bilskrotningsförordningen för att minska utsläppen av farligt avfall som oljor, kemikalier och batterier från skrotarna. Auktoriserade företag som inte uppfyller sin rapporteringsplikt över vilka ämnen, vätskor och komponenter som hanterats i verksamheten får betala en straffavgift som föreslås bli 5 000 kronor.

I dagsläget finns drygt 300 auktoriserade bilskrotare i landet. Andelen som lämnar in uppgifter är bara 50 procent.

TT