Snabb bantning lika bra som långsam

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Att gå ner långsamt i vikt är inte bättre än att gå ner snabbt. Snarare tvärtom, visar en studie som går stick i stäv med dagens bantningsrekommendationer.

Enligt alla riktlinjer, råd och rekommendationer världen över är en långsam viktnedgång att föredra framför en dito snabb. "Skynda låååångsamt" eller "det ska ta tid att gå ner i vikt" är uppmaningar som även svenska dietister riktar till personer som vill gå ner i vikt. Anledningen, säger de, är att chansen för att viktnedgången blir bestående ökar.

Men enligt en ny studie som publiceras i Lancet verkar det snarare vara tvärtom.

Sjuklig fetma

Forskarna, verksamma vid University of Melbourne i Australien, lottade 200 personer till antingen ett 12-veckor långt "snabbprogram" med en diet med endast 450-800 kilokalorier per dag, eller till ett 36 veckor långt program där antalet kalorier reducerades gradvis. Samtliga deltagare hade ett kroppsmasseindex (BMI) på mellan 30 och 45 vid studiens början, vilket innebär att samtliga betecknades som sjukligt feta.

De deltagare som förlorade 12,5 procent eller mer av sin kroppsvikt fick sedan en diet i tre år för att de, i möjligaste mån, inte skulle gå upp i vikt igen.

Det visade sig att betydligt fler i snabbprogrammet nådde en 12,5-procentig viktnedgång, jämfört med den andra gruppen - 81 procent jämfört med 50 procent.

Snabbt bättre

Men framför allt syntes ingen skillnad i hur mycket de olika gruppmedlemmarna gick upp i vikt efter de olika bantningskurerna. I båda grupperna hade nästan exakt lika mycket av den förlorade vikten kommit tillbaka tre år senare. Deltagarna i snabbprogrammet gick i snitt upp 10,3 kilo, medan 10,4 kilo kom tillbaka i den andra gruppen.

– Över hela världen säger riktlinjer att en långsam viktnedgång är att föredra för behandling av fetma, något som reflekterar den allmänna föreställningen om att en snabb viktnedgång även resulterar i en snabbare viktuppgång. Men våra resultat visar att fler når en 12,5-procentig viktminskning om den sker snabbt, säger dietisten Katrina Purcell, en av forskarna bakom studien, i en kommentar.

En förklaring kan vara att deltagare i snabbprogrammet blir mer motiverade när resultatet av deras ansträngningar kommer tidigare, spekulerar forskarna.

TT

Publicerad: