Inrikes

Radikala förslag för att nå miljömål

INRIKES

Politik. Att sänka arbetsgivaravgifter och inkomstskatt samt fördyra förbrukningen av råvaror kan vara ett sätt för Sverige att till 2050 ha nollutsläpp av växthusgaser, anser miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman, som leder regeringens arbete mot ett mer hållbart samhälle.

Han medger att förslagen är radikala och måste ske stegvis i samklang med andra länder.

– Ledande ekonomer inom OECD, Världsbanken och EU-kommissionen menar att höga skatter på inkomster inte är bra. I stället ska man lägga mer på föroreningar och avfall, säger han till Svenska Dagbladet.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes