Inrikes

För tidigt födda får beteendeproblem

INRIKES

Medicin. Vart femte barn som föds extremt tidigt, innan den 27:e graviditetsveckan, får så allvarliga beteendeproblem att det påverkar deras vardag. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet.

Svårigheter med minnet, en begränsad logisk slutledningsförmåga, social ängslighet, nedsatt motorik och talsvårigheter - det är bara några av svårigheterna barn som är för tidigt födda lider av.

I sin studie har doktoranden Johanna Månsson följt upp drygt 400 för tidigt födda barn. Redan vid två och ett halvt års ålder visade 20 procent av barnen beteendeproblem av allvarligare art, och bland dem hade sex procent så allvarliga problem att skadorna betraktas som permanenta.

Men för livet

– En del av barnen har så pass omfattande bekymmer att de kommer vara bestående hela livet. Samtidigt är det viktigt att nämna att överlag är det väldigt få barn i Sverige som föds extremt prematurt, bara 0,3 procent, säger Johanna Månsson till TT.

Avhandlingen är en delstudie i det nationella forskningsprojektet "Express", som hon beskriver som ett "högprestigeprojekt för Sverige". "Express" har nämligen undersökt alla barn som fötts för tidigt mellan åren 2004 och 2007, och nu ska man titta på vad som händer med barnen när de blivit äldre och hamnar i en skolmiljö.

– En majoritet av barnen motsvarar förväntningarna på språklig, motorisk och kognitiv förmåga när de är två och ett halvt, och det visar att vården de erbjudits har gjort att de klarar sig bra. Men sedan måste vi titta på vad som händer när de träder in i skolan som ställer högre krav, säger Johanna Månsson.

Fler överlever

I takt med att neonatalvården utvecklas går fler för tidigt födda liv att räddas, men för de barn som får funktionshinder som ett resultat av sin födsel kommer det att behövas resurskrävande insatser i skolan.

– Det är också viktigt att vi erbjuder stöd till familjerna. Föräldrar som får extremt tidigt födda och svårt sjuka barn mår ofta dåligt, och om föräldrarna mår dåligt så påverkar det också barnen.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes