Moderat miljardsatsning på jobb

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Moderaterna vill satsa tre miljarder kronor de två kommande åren på coachning, praktik och utbildning.

Total innebär satsningen över 31 000 nya platser 2011 och 2012, enligt partiets bedömning.

– Nu är det rätt tid att bygga ut volymerna, sade statsminister Fredrik Reinfeldt under en bussturné till Norrköping.

Satsningen är tillfällig för de två kommande åren med tyngdpunkten på 2011. Paketet innebär 6 000 fler platser inom arbetspraktik, 13 300 coachningsplatser och 1 000 fler platser i folkhögskolan. Omkring 2 000 arbetslösa ungdomar ska erbjudas högre studiebidrag så att de ska lockas att komplettera sina studier på komvux.

Moderaterna vill också förstärka det särskilda anställningsstödet för långtidsarbetslösa, så att taket för ersättning till arbetsgivaren höjs från 750 kronor till 890 kronor per dag upp till 85 procent av lönekostnaden. Samtidigt förlängs kvalifikationstiden från 14 till 24 månaders arbetslöshet för dem som ska anställas med stödet. Dessutom innebär förslaget att ett handledarstöd på 50 kronor per dag införs för de tre första månaderna. Totalt kostar satsningen på det särskilda anställningsstödet 1,4 miljarder kronor och omfattar 6 000 personer 2011 och 2012.

Moderaterna vill också ändra villkoren för unga att kvalificera sig för jobbgarantin för unga. I dag ska de ha varit arbetslösa under tre sammanhängande månader. Nu föreslås att en ändring till tre månaders arbetslöshet totalt under fyra månader för att unga ska kunna ta korta tillfälliga jobb.

Totalt omfattar paketet, som ska förhandlas med de andra borgerliga partierna 31 700 platser och kostar tre miljarder kronor.

TT

Publicerad: