Barn kan få påverka i Nordmaling

INRIKES

Barn. Barnen i Nordmaling kan få mer att säga till om. Kommunen förbereder sig för att barnkonventionen troligtvis blir svensk lag om drygt ett år och nu vill kommunchefen att även barn ska få vara med i beslutsfattandet.

I dag finns det lagar som reglerar hur barn har det i skolan. Men kommunchefen Helen Sundström Hetta skulle gärna se att barn är mer delaktiga även i andra områden, exempelvis samhällsplaneringen. Redan har byggstarten av en ny förskola skjutits upp eftersom de nuvarande planerna inte passar barnens behov.

Sundström Hetta är öppen för att bilda ett råd med barn och föräldrar som kan vara med när beslut ska fattas i kommunen.

– Har man småbarn så tänker man mer ur det perspektivet. Så man kan fundera på hur man skulle kunna sätta ihop ett sådant här råd, säger hon till P4 Västerbotten.

TT