Mer positiv syn på skolan efter Pisa

INRIKES

Utbildning. Två positiva rapporterar om kunskapsnivån i den svenska skolan har gjort avtryck i opinionen. I november ansåg 61 procent att skolan utvecklas åt fel håll. I december, efter Timss-mätningen och Pisa-rapporten, hade andelen minskat till 51 procent.

Samtidigt hade de som såg optimistiskt på utvecklingen ökat från 7 till 17 procent, visar en mätning som Ipsos gjort för Dagens Nyheter.

– Båda mätningarna bekräftar att de flesta har en negativ bild av tillståndet i skolan. Samtidigt ser de här positiva nyheterna ut att ha påverkat opinionen, åtminstone tillfälligt, säger Ipsos opinionschef David Ahlin till DN.

Mätningen bygger på 1 023 digitala intervjuer med en slumpmässigt rekryterad väljarpanel.

TT