Förtroendet för biståndet minskar

INRIKES

Bistånd. Svenskarnas biståndsvilja till de fattigaste länderna är fortsatt stark. Men förtroendet för att pengarna går till rätt saker sviktar, enligt biståndsorganet Sidas årliga Sifo-mätning.

Drygt åtta av tio svenskar tycker att det är viktigt att Sverige bidrar till de fattigaste ländernas utveckling. 13 procent tycker inte det.

Knappt sju av tio tycker att biståndet är lagom stort eller bör öka.

Men jämfört med tidigare år minskar förtroendet för att det svenska biståndet används effektivt.

I undersökningen framkommer också att hälften av svenskarna själva har skänkt pengar till olika organisationer för att bekämpa fattigdom. Ungefär lika många har bidragit med kläder eller andra saker. 20 procent säger att de inte bidragit med något alls.

Undersökningen bygger på en webbpanel med 1 500 svarande.

TT