Snart ett chip i var mans hand

INRIKES

Vetenskap. Det var dagen när David Holecek förvandlades från Homo Sapiens till Homo Connectus.

– Plötsligt känner jag mig uppkopplad mot resten av världen, säger han med ett chip nyss inskjutet under huden på handen.

Den som håller i injektionsverktyget är Jowan Österlund som vid Linköpingsbaserade Biohax International söker olika vägar att genom så kallad biohackning förverkliga digitala lösningar i ett mänskligt format.

– Det här är början på en ny global ekonomi, säger han, och det handlar inte om huruvida det blir så, utan om när.

Under skinnet

Med chipet under skinnet öppnar sig en värld av möjligheter med handel som det bredaste konceptet. I David Holeceks hand ryms nu exempelvis en betalfunktion som han, liksom ett tjugotal andra som också fick ett chip insatt under huden under ett event i Göteborg, kunde endagsshoppa med i en särskild butik knuten till initiativet.

– Det var med skräckblandad förtjusning jag gjorde det här, men en möjlighet man inte kan missa, säger David Holecek med ett plåster över det millimeterstora hålet mellan pekfinger och tumme.

– Jag tror inte detta ligger i teknikens yttersta framkant utan snarare något som snart kan generera både kundnytta och affärsnytta.

Till apoteket

Ett nästa steg kan tas när chipen blir mer autonoma och då laddade med ström. Då skulle de kunna hålla koll på blodtryck och -socker, andningshastighet eller exempelvis arytmier.

– Om värdena avviker kan de skickas till kardiologen som sänder recept till apoteket, och på så vis skär man också av logistiken.

– Det vore inte etiskt försvarbart att inte utnyttja tekniken, säger Jowan Österlund.

Med ett implanterat chip skulle framtiden också kunna erbjuda att bildörren öppnar sig när man håller fram handen, att sensorn i ratten individuellt känner av hur stolen ska ställa in sig, vilken kanal radion ska ha och vilken temperatur som önskats i kupén.

I stjärnorna

– Jag är fullkomligt övertygad om att vi är kort- och nyckeloberoende inom inte ens tio år, säger Patric Lanhed, som ligger bakom betalningslösningen.

TT: När kommer det att finnas ett chip i var mans hand?

– Det blir som med pc:n, minst ett i varje familj inom mindre än tio år, säger Jowan Österlund.

Om och när handeln hoppar på det digitala chiptåget står skrivet i stjärnorna men Bengt Nilervall, expert på betalfrågor på Svensk Handel, uttrycker viss tvekan.

– Jag tror det finns en väldig rädsla att stoppa in någonting i kroppen, så jag tror det ligger närmare med tumavtryck, handavtryck eller avläsning av iris. Då slipper man ingrepp och det blir säkert också billigare.

TT