Indragen sjukpenning kan vara fördel

INRIKES

Hälsa. Riksrevisionen ger sig in i debatten om sjukskrivningarna. I en ny rapport skriver myndigheten att indragen sjukpenning i snitt inte påverkar personens hälsa negativt. Dessutom ökar chansen för den sjukskrivna att bli kvar på arbetsmarknaden, rapporterar Dagens Nyheter.

– Vi kommer inte med några rekommendationer. Men det här är en påminnelse till regeringen och Försäkringskassan om de negativa aspekterna med sjukskrivning. Det är möjligt att både läkare och myndigheten överdriver hälsoriskerna, säger Pathric Hägglund, tidigare forskare om sjukfrånvaro och numera revisionsdirektör på Riksrevisionen, till tidningen.

Enligt rapporten är det i gränsfall mellan fortsatt sjukskrivning och stoppad sjukskrivning, som det generellt finns vinster för sjukskrivna att nekas fortsatt sjukpenning.

Hägglund säger att han är medveten om att slutsatserna kan provocera bland andra sjukskrivna och läkare. Men enligt Hägglund ger rapporten inget stöd för att nekad sjukpenning skulle påverka de sjukas hälsa i genomsnitt.

TT