Löfven: Mindre marknad ökar jämlikhet

INRIKES

Skola. Statsminister Stefan Löfven (S) oroas över att ojämlikheten i skolan ökar och ger "marknadssystemet" skulden för det.

Som många andra välkomnar statsministern vändningen för de svenska skolresultaten som Pisamätningen indikerade och talar om en arbetsseger för lärare och elever. Men mätningen visade också att elevernas sociala bakgrund har fått en större betydelse för hur eleverna presterar.

– Sverige har gått från att ha ett av de mest likvärdiga skolsystemen till att vara ett genomsnittligt OECD-land, summerade Anders Auer, huvudförfattare av den svenska Pisarapporten, när den presenterades.

På TT:s fråga om Löfvens regering ska gå till historien som den som befäste ojämlikheterna i skolan, svarar statsministern att det inte kommer att ske.

– Vi ser det i Pisa att föräldrarnas bakgrund har allt större betydelse för skolresultaten. Och det tyder på att vi har ett systemfel, säger Löfven under ett besök i Västerås.

– Skolkommissionen återkommer i vår för att angripa det här. Och vi har ett skolsystem som är alldeles för marknadsorienterat. Det gäller att vända på det och föra till mer resurser till dem som behöver det, säger han och påpekar att det är "marknadssystemet som faktiskt skapar de här skillnaderna".

På ett öppet möte får Löfven, av en annars stillsam publik, applåder när han säger att vinsterna i skolan ska stanna i skolan, inte tas ut till utdelning.

TT