JO riktar kritik mot Dalapolitiker

Borlänge. Justitieombudsmannen kritiserar en Borlängepolitiker för jäv, skriver Dala-Demokraten. Politikern, som uteslutits från SD och numer är politisk vilde, fattade beslut i ett LVU-ärende som ledamot i socialnämnden i Borlänge kommun. När målet sedan togs upp i förvaltningsrätten satt hon där som nämndeman.

JO riktar även kritik mot den rådman som lät politikern delta i handläggningen.

Politikern själv säger att hon inte mindes att frågan tagits upp då hon satt i socialnämnden.

TT

Publisert: