Behandling mot vinterkräksjuka nära

INRIKES

Stockholm. Svenska forskare har upptäckt varför vi kräks när vi får vinterkräksjukan. En redan existerande medicin kan i framtiden hjälpa både sjuka svenskar och fattiga barn som riskerar att dö i magsjukdomar.

En medicin som ges till cancerpatienter med kräkningar skulle kunna rädda de runt 800 000 barn i fattiga länder som årligen dör på grund av kräkningar och diarréer.

Det forskarna lyckats visa är hur virusinfekterade celler utsöndrar gifter, som retar tarmväggens celler. Dessa celler aktiverar då nerver som i sin tur aktiverar hjärnans kräkcentrum, som får de drabbade att kasta upp sitt maginnehåll. Cancermedicinen blockerar hjärnans serotoninreceptorer och förhindrar kräkreflexen från att utlösas.

Dagens behandling mot magvirus består av vätskebehandling som är ineffektiv vid frekventa kräkningar. Alternativet är dropp.

"Genom att begränsa kräkningarna med detta läkemedel skulle många liv kunna räddas i u-länder", säger professor Lennart Svensson, verksam vid Linköpings universitet och ledare för forskarlaget bakom upptäckten, i ett pressmeddelande.

Läkemedlet ska i höst testas på brasilianska barn infekterade med rotavirus och vinterkräksjuka. Om försöken visar lovande resultat kan medicinen, då den redan är etablerad, snabbt komma i bruk, tror forskarna.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM