Sigtuna dementerar rykten om mamman

INRIKES

Stockholm. För att få stopp på ryktesspridning och felaktiga uppgifter i fallet med de två mördade bröderna väljer Sigtuna kommun att släppa på sekretessen.

Samtidigt ska både Socialstyrelsen och Skolinspektionen granska kommunens agerande i fallet.

– Det är katastrofalt att det här har kunnat ske. Vad kan vi hitta för system som ökar chansen att fånga upp att sådant här håller på att hända, frågar sig Sigtuna kommuns socialchef Jan Hellström.

Socialstyrelsen har tidigare fått in klagomål mot Sigtunas socialförvaltnings sätt att hantera ärenden som gäller barn, vilket bidrog till att myndigheten nu valt att inleda en granskning.

Skolinspektionen i sin tur vill kolla hur kommunen hanterade det faktum att den äldre pojken, 8-åringen, inte kom till skolan efter sommarlovet.

– Vi har läst och reagerat på den information kommunen lagt ut på sin hemsida. Vi kommer att begära in en redovisning från kommunen hur deras rutiner för skolpliktsbevakning ser ut, säger myndighetens chefsjurist Marie Axelsson.

Hon vill inte nu bedöma skolans handlande men konstaterar att skolplikten är ett delat ansvar mellan skolan, föräldrarna och kommunen.

– Det är väldigt viktigt att man är aktiv, inte släpper taget eller ger upp utan försöker ha kontakt med hemmet till dess barnet kommer till skolan, säger Marie Axelsson.

Enligt Sigtuna kommun har flera uppgifter som cirkulerat i medier de senaste dagarna varit felaktiga. Nu väljer kommunen att släppa på sekretessen för att få stopp på ryktesspridning och felaktigheter.

Bland annat tillbakavisar man att den nu mordmisstänkta mamman nekats försörjningsstöd.

"Mamman har aldrig nekats försörjningsstöd. Hon har begärt och fått en ansökningshandling men inte återkommit".

Att familjen levt i misär är inte heller något kommunen känt till. Den 28 augusti mötte mamman och barnen personal från fyraåringens förskola. Mamman höll då i två stora matkassar.

Efter sommarlovet hade mamman först kontakt med skola och förskola och meddelade då att barnen var sjuka. Så sent som den 30 augusti ska mamman ha hävdat att de hade halsfluss respektive vattenkoppor.

"Vanliga smittsamma barnsjukdomar där man normalt är hemma upp till två veckor", skriver Greger Svensson i ett pressmeddelande.

Det har också påståtts att familjens el varit avstängd. Det ska den aldrig ha varit. Uppgiften är dubbelkollad med elbolaget, enligt kommundirektören Greger Svensson.

Kommunen beslutade på fredagen att "ta in en extern utredare med hög integritet för att få en så mångsidig belysning av vårt agerande som möjligt".

TT