Reinfeldt: Vi måste öppna oss mer

INRIKES

Stockholm. Moderatstämman valde aktivt att inte ta in någon företrädare med utomeuropeisk bakgrund i partistyrelsen.

Statsminister Fredrik Reinfeldt medger att partiet måste återspegla Sverige som det faktiskt ser ut.

– Men det är inte jag som väljer partistyrelsen, det gör partistämman och det kan jag inte sätta mig till doms över, sade Reinfeldt på en presskonferens.

Det var när frågan om att utöka partistyrelsen med ytterligare en person, så att riksdagsledamoten Hanif Bali, 24 år, från Iran skulle kunna få plats, som debatten kom igång. Fem ledamöter i valberedningen hade reserverat sig för detta.

– Med erfarenheter som Hanif Bali, som kommit hit som ensamkommande flyktingbarn, vore han ett bra komplement till partistyrelsen. Partistyrelsen behöver en person med annan etnisk bakgrund. Det vore fel signaler att inte komplettera med det, sade Edward Riedl från Västerbotten.

Det var ingen som argumenterade mot Bali, de valde i stället att argumentera mot att partistyrelsen skulle utökas.

– Vi ska tävla med S om att vara största parti, inte om att ha största partistyrelse, sade valberedningens ordförande Lars-Ingvar Ljungman, kommunalråd i Vellinge.

Fredrik Reinfeldt medgav efter valet att det är ett problem om ett parti, som yrkar på att vara samhällsbärande med allmänintresset som huvuduppgift, inte återspeglar hur Sverige ser ut.

– Vår riksdagsgrupp har flest ledamöter med utomeuropeisk bakgrund, men det är en viktig aspekt, så ser Sverige ut i dag att människor kommer från olika länder. Vi måste förmodligen öppna oss mer, sade han.

Fredrik Reinfeldt omvaldes med acklamation till partiordförande. Valet gäller fram till partistämman 2015. Till första vice partiordförande valdes biståndsminister Gunilla Carlsson.

Reinfeldt ägnade hela sitt stämmotal åt att beskriva hur Moderaterna använt sitt mandat att förändra Sverige. Parallellt beskrev han hur Socialdemokraterna "backar in i framtiden" och förvägrar vanligt folk mer i plånboken.

Men även Folkpartiet fick sig, utan namns nämnande, en släng av kritiken.

– Närstående oss finns det de som säger att det ska löna sig att utbilda sig och därför ska vi sänka skatten, men inte för sjuksköterskan och läraren, utan för den som tjänar 4-5 gånger mer än vad sjuksköterskan och läraren tjänar.

– Vi moderater är helt ensamma om att vanligt folk som jobbar ska få mer kvar i plånboken, sade Reinfeldt.

Stämman biföll inte riksdagsledamoten Maria Abrahamssons motion om att redovisning av partibidrag från enskilda bör lagregleras. Partistyrelsen hänvisade till att partiet vill ha en frivillig överenskommelse med de andra partierna och att partiet valt att i fortsättningen redovisa alla bidrag över 20 000 kronor.

– Självreglering är den bästa vägen. Det har en lång tradition i Sverige, sade riksdagsledamoten Andreas Norlén.

Flera ombud framhöll också att det vore ett hot mot valhemligheten.

TT