KD vill skippa båda pappamånaderna

INRIKES

Stockholm. Kristdemokraterna vill avskaffa de båda pappamånaderna och införa ett barnskatteavdrag. Förslagen kritiseras dock av både jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) och oppositionen.

– Vi vill att föräldrarna själva ska få bestämma, motiverar Emma Henriksson som lett KD:s arbete med att ta fram en ny familjepolitik.

Förslaget finns med i det program som KD:s familjepolitiska grupp presenterade i dag.

Även jämställdhetsbonusen försvinner. Den fungerar inte, enligt Henriksson.

– Det är fel sätt att använda skattepengar. Den används av föräldrar som ändå skulle ha delat lika och går till de som redan har en trygg ekonomi, säger Henriksson.

KD:s familjepolitiska grupp föreslår vidare ett särskilt barnskatteavdrag för familjer som inte använder offentligt betald barnomsorg. Skatteavdraget är en av tre delar i partiets nya familjepolitiska program. De två andra delarna är en utbyggd föräldraförsäkring, med "lika rätt till 18 månaders föräldraledighet när barnet är under tre år", och en barnomsorgspeng för egna barn.

Partiet kommer att fortsätta att driva kravet på vårdnadsbidrag tills de nya förslagen införs och gör det onödigt.

Flertalet förslag går på tvärs med övriga borgerliga partiers politik. Det bekymrar inte Henriksson.

– Vi har lyssnat på föräldrarna. Vår ambition har inte varit att rosa allianskamraterna, säger hon.

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) gör tummen ner.

– Grunden för KD:s linje är att kvinnor helst ska vara hemma. Den andas en stor fientlighet mot jämställdhet, mot forskning, kunskap och tillväxt, säger hon.

Mest förvånande, säger Sabuni, är att detta så kallade familjevänliga parti vill kommersialisera familjen och göra den till en affärsmodell.

– Det är helt absurt att familjerna ska tvingas bli företagare och pedagoger, säger hon.

Föräldrarna behöver få mer tid med barnen men då handlar det om att se till att det går att förena yrkesliv och familjeliv. Där spelar jämställdhetsbonusen en viktig roll, anser hon.

Även från socialdemokratiskt håll kommer kritik.

– KD:s familjepolitik är så hopplöst omodern, otidsenlig och ojämställd, säger Lena Hallengren (S) vice ordförande i riksdagens socialutskott.

Det spelar ingen roll, menar hon, att man döper om vårdnadsbidraget och ger det nya namn.

– Allt går ändå ut på att barnen ska vara hemma och inte vara på förskolan, säger hon.

Enligt Hallengren har KD inte förstått att föräldrarna själva vill kunna kombinera arbete och familj.

– Vi har kommit väldigt lång och är ett föredöme. Det är förvånande att KD ständigt ifrågasätter detta och vill skapa motsättningar mellan att vara en god förälder och vara aktiv i förvärvslivet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM