Insulinpumpar inte längre en förmån

INRIKES

Stockholm. Insulinpumpar - som kontinuerligt förser diabetiker med insulin - kommer inte längre att ingå i läkemedelsförmånerna enligt ett beslut från TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket).

I stället ska landstingen fortsätta att tillhandahålla pumpar till diabetikerna, skriver TLV i ett pressmeddelande.

Den oro som finns över att landstingen inte längre ska bekosta insulinpumparna anser TLV är obefogad eftersom landstingen får statsbidrag även till hälso- och sjukvård vid sidan av läkemedelsförmånerna.

Beslutet ska träda i kraft den 1 december 2013.

TT