Röda hund fortsätter spridas

INRIKES

Stockholm. Sjukdomen röda hund fortsätter att spridas i Järnaområdet i Södertälje, där många är kritiska till att vaccinera sig. Hittills i år har 47 personer insjuknat, enligt Smittskydd Stockholm.

Biträdande smittskyddsläkaren Ingegerd Hökeberg misstänker att mörkertalet är stort, trots att sjukdomen är anmälningspliktig.

– Jag talade med en person i Järna och hon kunde berätta att det fanns fall runt omkring, att man väntade på fler insjuknade. Det finns en önskan där att insjukna så att man har immuniteten resten av livet. Det fortgår en smittspridning, den är inte över, säger hon.

Av fallen som rapporterats är 9 vuxna, 19 skolbarn och 19 förskolebarn. För barn som smittas är sjukdomen oftast lindrig, men hos gravida ökar risken för fosterskador.

TT