Skärper krav för kärleksinvandring

INRIKES

Moderaterna. Försörjningskravet för dem som tar nya kärlekar till Sverige bör skärpas, anser Moderaternas arbetsgrupp för invandringsfrågor.

Och gruppen ser miljarder att spara på billigare boende för ensamkommande.

– Det finns en mängd undantag fån försörjningskravet i dag som gör att bara en procent av anhöriginvandrarna omfattas. Det är inte rimligt, säger Elisabeth Svantesson, partiets andre vice ordförande och den som lett partiets integrationspolitiska grupp.

– Dessutom vill se vi över kravets omfattning. I dag ska man kunna försörja sig själv, vi menar att man ska kunna försörja också den man tar hit, säger hon.

Undantagen för dem som är svenska medborgare och dem som bott i Sverige i mer än fyra år bör tas bort. Efter fyra år ska man klara sin egen försörjning. Undantagen för barnfamiljer, bland annat, ska finnas kvar.

De som skulle beröras av M:s förslag är framförallt personer i Sverige som vill ta hit nya partners från hemlandet eller Svensson som vill ta hit en ny man eller fru.

– Vi tycker inte att det är plånboken som ska avgöra om man ska få leva med den man älskar, kritiserar Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson för V som anser att M-gruppens 67 förslag inte är nytänkande utan mest signalpolitik för att visa på hårdare tag.

Förra året var det över 14 000 personer ur gruppen med "nyetablerad anknytning" som fick uppehållstillstånd. Det handlar mest om att ta hit någon som inte funnits i familjen tidigare.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson säger i en skriftlig kommentar att regeringen inte har några planer på att skärpa försörjningskravet.

Kritiskt ungdomsförbund

Moderata ungdomsförbundet rasade när partiledaren Anna Kinberg Batra och Elisabeth Svantesson nyligen presenterade andra förslag från gruppen. De gällde bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel från början, inte permanenta.

– Jag tycker att det här börjar i fel ände. Problemet är den bristande integrationen och bristande möjligheter till jobb, inte att människor vill komma hit, säger Rasmus Törnblom, ordförande för MUF.

Sverigedemokraterna är positiva, men tycker inte att de skärpta försörjningskraven är tillräckligt långtgående.

Vill spara

M tror att det på några års sikt går att spara uppemot 9 miljarder kronor i mottagandet. Det ska ske genom att införa en ny och billigare typ av stödboenden för ensamkommande, en princip om avslag för dem som kommer från "säkra" länder samt att staten tar över ansvar för insatser under det första halvåret.

FAKTA

Moderata förslag

Skärpt försörjningskrav för den som vill ta hit främst nya partners.

Tillfälliga uppehållstillstånd i tre år.

Kan bli permanenta om personen får anställning med uppvisad inkomst.

Kan även bli permanenta efter tre år om etableringsaktiviteter fullföljts och skyddsbehov kvarstår.

Utöka statens ansvar för nyanländas etablering.

Jobbstimulans - låt nyanlända ha etableringsersättning samtidigt som jobb i ett år.

Princip om säkra länder där skyddsskäl normalt saknas för snabbare asylprocess.

Bättre samverkan mellan myndigheter för att förbättra återvändandet för dem som fått avslag.

Använd EU:s budget för att stärka incitamenten för att öka mottagandet i EU:s medlemsstater.

Den integrationspolitiska rapporten, med de 67 förslagen, ska partistyrelsen bereda vidare till partistämman i höst.

Källa: Moderaterna

TT

ARTIKELN HANDLAR OM