Gymnasiekedja riskerar vite

INRIKES

Utbildning. Skolinspektionen hotar Thorengruppen AB med vite på totalt 2,7 miljoner kronor om de allvarliga bristerna vid 11 av företagets 21 gymnasieskolor inte rättas till.

Enligt Skolinspektionen får eleverna inte den utbildning och det stöd de har rätt till. Flertalet av skolorna har också brister i elevhälsovården och biblioteken.

Viteshoten gäller dels bristerna i Thorengruppens verksamhet centralt, dels den senast granskade skolan: Yrkesgymnasiet Huddinge, där endast var fjärde elev når godkända betyg i alla ämnen.

TT