Nanomaterial måste anmälas

INRIKES

Kemikalier. Nanomaterial kan vara farliga för hälsa och miljö. Därför föreslår Kemikalieinspektionen att regeringen beslutar att företag ska bli skyldiga att anmäla om kemiska produkter innehåller nanomaterial.

Myndigheten konstaterar att kunskaperna om nano inte är tillräckliga.

"Med en anmälningsplikt för nanomaterial är vi väl förberedda om ny forskning skulle visa på problem med nanomaterial som vi inte känner till i dag", skriver Victor Björkgren, kemist på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

Nanomaterial består av ytterst små partiklar, bara några få atomer i storlek, och kan tränga in i kroppen.

TT