Könsbalans med avskrivna IT-studielån

INRIKES

IT. Digitaliseringskommissionen föreslår avskrivna studielån för kvinnor för jämnare könsbalans på IT-utbildningar och att myndigheterna i första hand ska kommunicera digitalt.

– Att jämna ut könsbalansen är viktigt av det skälet att alla människor i dag använder teknik men i dagsläget är över 90 procent av de som utvecklar tekniken män. Det betyder att vi inte får med alla de perspektiv som behövs i utvecklingen av ny teknik, säger regeringens utredare Jan Gulliksen.

Förslaget är därför att införa ett system för omfattande låneavskrivning för underrepresenterade kön på vissa IT-utbildningar. Efter examen ska lånen för sex terminers studier kunna skrivas av tills könsfördelningen är 70-30 eller bättre.

Flera fördelar

Ett annat förslag är att myndigheter ska övergå från fysisk till digital kommunikation, något som beräknas ge en rad fördelar. Det kan spara 1,4 miljarder kronor på tio år. Dessutom tror kommissionen på en positiv miljömässig effekt, med en nedgång för svenska koldioxidutsläpp med 60 000 ton. Det motsvarar utsläppen från 30 000 bensinbilar under ett år.

– Får du digital post har du helt andra möjligheter att ta till dig posten. Är du funktionshindrad och behöver hjälpmedel för att läsa posten kan du göra det om den är digital, vilket du inte kan om den är i pappersform. Om du inte kan svenska språket kan du använda översättningsprogram, är du på resande fot kan du ta till dig den var du än befinner dig, säger regeringens utredare Jan Gulliksen.

Aktivt val

IT-minister Mehmet Kaplan (MP) säger att Näringsdepartementet nu ska ta ställning till hur snabbt utfasningen av fysisk post kan ske.

– Vi ser hur andra länder har gjort den här transformeringen och jag tycker att vi i Sverige redan är sent ute, därför trycker vi på för att det här ska kunna bli verklighet.

TT: Vad säger du till dem som inte känner sig redo för detta än?

– Det är viktigt att man aktivt ska kunna välja om man vill fortsätta ha fysisk post och kunna välja bort det andra, det är något man måste säkerställa så att inga medborgare känner sig utanför.

FAKTA

Tretton förslag

Digitaliseringskommissionen har pekat ut sex strategiska områden som digitaliseringen av Sverige bör ha som utgångspunkter. Det handlar om statligt engagemang, regelverk, kompetensförsörjning, infrastruktur, datadriven innovation och säkerhet och integritet.

Kommissionen lägger utifrån detta fram 13 konkreta förslag till åtgärder. Några av dem är:

– Att myndigheter ska ha digital post som förstahandsval. Individer och företag ska få tillgång till en digital postlåda för att ta emot e-post från staten.

– Ekonomiska incitament till de individer av underrepresenterat kön som slutför högre IT-utbildningar. Gäller utbildningar där det underrepresenterade könet utgör mindre än 15 procent av de studerande. Efter examen ska studerande från underrepresenterat kön kunna få sina studiemedel för sex terminer avskrivna.

Källa: Digitaliseringskommissionen

TT

ARTIKELN HANDLAR OM