Svenskar mest EU-intresserade

INRIKES

Politik. Svenskarna är det mest EU-intresserade folket bland EU:s medlemsländer. I Europaparlamentets opinionsundersökning Parlameter uppgav 76 procent av de tillfrågade svenskarna att de är mycket eller ganska intresserade av EU-frågor, vilket är 27 procentenheter mer än vid den förra undersökningen som genomfördes 2013.

I snitt är 54 procent av EU-medborgarna intresserade av EU-frågor. Lägst är intresset i Tjeckien där bara 34 procent uppgav att de är intresserade.

Undersökningen genomfördes av TNS opinion i unionens 28 medlemsstater mellan den 19 och 29 september. Cirka 1 000 personer intervjuades i varje medlemsland.

TT