Id-kontroller på tåg och buss före jul

INRIKES

Flyktingkrisen. Redan före jul ska id-kontroller införas på bussar och tåg på väg till Sverige.

Förslaget fanns med när regeringen i förra veckan presenterade kraftiga skärpningar av asylpolitiken i syfte att minska antalet asylsökande som kommer till Sverige. Det måste nu införas snabbt, anser migrationsminister Morgan Johansson (S).

– Annars är risken att fler kommer söka sig till Sverige innan det är på plats. Därför kan vi inte gå och vänta med det här över julhelgerna, säger han.

En lagrådsremiss och proposition ska snart presenteras, så att riksdagen hinner besluta om kontrollerna före juluppehållet.

Johansson ser inga problem att få stöd för förslaget i riksdagen. Efter samtal med oppositionspartierna konstaterar regeringen att det finns tillräckligt stöd både för att införa id-kontroller och de förändringar som ska göras i utlänningslagen, bland annat försvåra anhöriginvandring.

TT