Terrorresor blir kriminella

INRIKES

Brott. Nu kommer regeringen med lagförslaget som ska göra terrorresor kriminella. Från den 1 april blir straffet för den som reser utomlands för att begå eller förbereda terrorbrott fängelse i högst två år.

På torsdagens regeringssammanträde kommer regeringen att besluta om en lagrådsremiss som gör terrorresor kriminella. Runt 300 personer från Sverige bedöms ha rest till Irak och Syrien för att strida med Islamiska staten (IS), omkring 120 av dem har återvänt.

Den som deltar i utbildning i terrorsyfte ska kunna dömas till fängelse i högst två år, och är brottet grovt kan fängelsestraffet bli upp till sex år.

Redan den som påbörjar en resa för att delta i utbildning eller förbereda eller begå terrorbrott ska kunna dömas till fängelse.

– Det här kombineras med möjlighet till hemliga tvångsmedel, telefonavlyssning och teleövervakning, vilket gör att man kommer att upptäcka fler, utreda fler och också förhindra fler, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till TT.

Stoppa resa

Andra partier kräver att det ska gå att beslagta pass för den som anses ha hög risk att åka iväg på terrorresor, men Morgan Johansson anser att det redan finns möjlighet att göra det.

– Vi kriminaliserar resandet och har man nog på fötterna för det ska man ju kunna ingripa, och öppnar man en förundersökning har man möjlighet att hålla på passet, säger han.

Den föreslagna lagstiftningen gör att Sverige kommer att uppfylla de krav som ställs i en FN-resolution. Den uppfyller även internationella rekommendationer om finansiering av terrorism, som nu kan dömas till fleråriga fängelsestraff.

Mer på gång

Regeringen vill också kriminalisera själva stridandet för terrororganisationer. En utredning ska presentera förslag om detta till sommaren.

Efter terrordåden i Paris inleddes samtal mellan regeringen och oppositionen om åtgärder mot terrorism. En punkt där är att låta utreda om polisen i hemlighet ska få övervaka datorer och surfplattor genom att plantera så kallade trojaner i dem. Det skulle ge polisen möjlighet att fortsätta avlyssna misstänkta personer även när de övergår till krypterad kommunikation, till exempel på Skype. Morgan Johansson tycker att det är rimligt, men vill inte ange en tidsplan för när regeringen tillsätter en utredning.

FAKTA

Ny terrorlag

De viktigaste förslagen i lagrådsremissen är:

Den som deltar i utbildning i terrorsyfte ska kunna dömas till fängelse i högst två år. Om brottet är grovt blir straffet lägst sex månader och högst sex år.

Den som reser utomlands i syfte att begå eller förbereda terrorbrott eller delta eller ge terrorutbildning kan dömas till fängelse i högst två år.

Straffet för att finansiera terrorresa blir högst två år. Det blir också straffbart att finansiera en person eller organisation med terrorismavsikter, oavsett om syftet med själva finansieringen är ett helt annat än terrorism.

Möjlighet för polisen att använda hemliga tvångsmedel, till exempel telefonavlyssning.

Lagen ska träda i kraft den 1 april 2016.

Källa: Justitiedepartementet

TT