Satsning på att få hem flyktingar

INRIKES

Flyktingkrisen. Sverige lägger nu stora resurser på att få hem asylsökande som fått avslag och ska avvisas. Bland annat fördubblas den styrka inom gränspolisen som arbetar med avvisningar till 150 stycken, skriver Dagens Nyheter.

Även Kriminalvårdens transporttjänst, som ansvarar för transporten utomlands, ska inleda rekryteringar.

På politiskt håll förhandlar regeringen nu med bland andra Afghanistan om ett återvändaravtal.

TT