Demokratihinder för handikappade

INRIKES

Demokrati. Personer med funktionshinder hindras i sitt demokratiska medborgarskap, skriver Olle Wästberg och Adam Tedros, som ligger bakom 2014 års demokratiutredning, på DN Debatt.

Bland annat utgör otillgänglig information, otillgängliga vallokaler och politiska möteslokaler ett hinder för demokratiskt deltagande för många med funktionsnedsättning.

Författarna efterlyser bland annat bättre tillgänglighet och lättläst valinformation som lösning på problemen.

TT