MSB varnar för flyktingförhållanden

INRIKES

Flyktingkrisen. Nu slår Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) larm om situationen på asylmottagningscentret i Malmömässan, där över tusen personer bor. Enligt MSB har ordningsstörningar uppstått mellan asylsökande.

"Förtätning, osäkerhet kring framtiden, olika etnisk och religiös bakgrund samt psykisk ohälsa är anledningar som lyfts fram", heter det i myndighetens veckorapport enligt Aftonbladet.

Polisen har nu tillsatt ett befäl som ska samordna en säkerhetsinsats i hallen.

– Det är människor som kommer från krigsdrabbade områden och människor med olika etniciteter och de har inte samma uppfattning om saker och ting, det är givet, säger Ulf Sempert, polisens kommenderingschef för flyktingsituationen i Skåne, till tidningen.

Tidigare har bland andra Rädda Barnen kritiserat förhållandena i mässhallen och varnat för att barnens hälsa riskeras.

TT