Sundare liv ger stora besparingar

INRIKES

Ohälsa. Att ett osunt liv är dåligt är verkligen ingen nyhet.

Men nu går det att räkna ut hur många som skulle slippa bli sjuka och hur mycket samhället sparar om människor lever sundare.

– Varje diabetiker kostar pengar, varje hjärt- och kärlsjukdom kostar pengar, säger Inna Feldman, hälsoekonom vid Uppsala universitet.

De stora riskfaktorerna för en rad allvarliga sjukdomar är rökning, övervikt, fysisk inaktivitet och för stor alkoholkonsumtion.

En rapport från Uppsala universitet visar nu hur många som skulle slippa bli sjuka vid en ändrad livsstil och vad det skulle innebära för exempelvis sjukvårdens, statens och arbetsgivarnas kostnader.

Om riskfaktorerna i befolkningsgrupperna 20-84 år minskade med en procentenhet skulle så många som 4 237 nya allvarliga sjukdomsfall undvikas fram till och med 2019.

Om till exempel rökningen i Sverige minskar med en procentenhet fram till och med 2019 undviks bland annat 1 237 fall av KOL, 357 fall av hjärt- och kärlsjukdomar och 202 fall av lungcancer. Bara i minskade hälso- och sjukvårdskostnader skulle det handla om drygt 136 miljoner kronor.

– Vi vet att de som röker löper mycket större risk att få lungcancer. Om man minskar den delen minskar man påfrestningen i samhället, säger Inna Feldman.

FAKTA

Om undersökningen

Rapporten är framtagen av Uppsala universitet i samarbete med försäkringsbolaget Skandia.

I rapporten har en webbaserad kalkylator använts där det går att exakt räkna fram hur många sjukdomsfall som kan undvikas och vad kostnaden är för dessa för arbetsgivare, stat, landsting och kommun.

De fyra riskfaktorer som används är kraftig övervikt, daglig tobaksrökning, fysisk inaktivitet och riskkonsumtion av alkohol.

I sin beräkningsmodell har forskarna räknat på andelen personer som lever med respektive riskfaktor i åldersgrupperna 20-44 år, 45-64 år och 65-84 år uppdelat på kvinnor och män.

Källa: Uppsala universitet

TT