Fortsatt kritiskt för ålbeståndet

INRIKES

Natur. Ålbeståndet ligger kvar på fortsatt kritiskt låga nivåer. Det konstaterar Havs- och vattenmyndigheten (Hav) som analyserat hur väl Sverige så kallade ålförvaltningsplan fungerar.

Dödligheten i beståndet är störst i inlandsvatten där ålen skulle behöva fler säkra passager förbi vattenkraftsanläggningar. Hav efterlyser också ökade möjligheter att stävja tjuvfisket.

"Vi vet i dag inte vad som händer med fångsten, hur omfattande fisket är och vilken påverkan det har på beståndet. Här behöver vi få en ökad möjlighet till kontroll och en bättre bild av vilken fångst som är legalt eller illegalt fångad", skriver Hav i ett pressmeddelande.

Ålen lever längs våra kuster och i inlandsvatten. Fisket är hårt reglerat och fångsterna i yrkesfisket har minskat med mer än hälften sedan 2007. Längs västkusten är ålfiske förbjudet sedan 2012.

TT