Kostnad för skolmat skiljer kraftigt

INRIKES

Skolmat. Skillnaderna är fortsatt mycket stora när det gäller hur mycket pengar landets kommuner lägger på skolmaten. Anslaget per elev varierar mellan 7 och 14 kronor, visar en undersökning från Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Kartläggningen visar också att genomsnittskostnaden för en skollunch förra året uppgick till 10:22 kronor, en ökning med 24 öre jämfört med året före. Det är första gången som snittkostnaden har legat över tio kronor, enligt LRF.

Undersökningen bygger på uppgifter från kostansvariga i kommunerna och gäller grundskolan. Av landets 290 kommuner har 239 deltagit.

Den årliga kartläggningen gjordes tidigare av Skolmatens vänner, men nu har LRF:s branschavdelning LRF Mjölk tagit över ansvaret.

TT