Nyanlända farmaceuter får praktik

INRIKES

Arbete. Apotek i hela landet erbjuder praktikplatser till farmaceuter som kommit som flyktingar till Sverige. Bakgrunden är en skriande brist på farmaceuter och förhoppningen att praktik ska korta vägen till en svensk yrkeslegitimation. "Jag är övertygad om att tidig praktik på apotek i kombination med en effektiv svenskundervisning är nyckeln till att snabba på processen", säger Johan Wallér, vd i Sveriges Apoteksförening i ett pressmeddelande.

De flesta av de nyanlända farmaceuter som gjort det kunskapstest som krävs för legitimation har klarat det utan problem. Kvarstår kunskaper om det svenska regelverket och godtagbara kunskaper i svenska språket. Apoteken har på eget initiativ ordnat praktikplatser, med stöd av Arbetsförmedlingen.

Farmaceut är ett samlingsbegrepp för apotekare och receptarie.

TT