Ja till miljarder till kommunerna

INRIKES

Flyktingkrisen. Finansutskottet föreslår som väntat att riksdagen ger grönt ljus för 9,8 miljarder extra till kommunerna redan i år för ökade kostnader för flyktingmottagandet. Pengar kan troligen betalas ut före jul.

– Man kan se det som att kommunerna får betalt för jobb de gjort men inte har fått stöd för. Vi har haft en ordning där staten i praktiken inte har betalat för sig, säger Fredrik Olovsson, ordförande (S) i utskottet.

Därför, framhåller han, har regeringen föreslagit att ersättningen kommunerna får för asylsökande barns skolgång och för nyanlända höjs 2016.

Men de 9,8 miljarderna, som regeringen föreslår i ändringsbudgeten, ska betalas ut redan före jul. Regeringen tar upp lån för att täcka den utgiften. I ändringsbudgeten ingår även knappt en miljard ytterligare till ersättningar och bostadskostnader för asylsökande samt 200 miljoner till idrotten, ideella organisationer och folkbildning.

Kommunerna får del av miljarderna utifrån hur många de tagit emot. Av landstingen får Västra Götaland mest i miljoner räknat, 231 miljoner. I kronor per invånare, inklusive asylsökande och nyanlända, får Kalmar län mest, 290 kronor.

Av kommunerna får Malmö mest, 380 miljoner och Vaxholm minst, 800 000 kronor. Räknat i kronor per invånare får Ljusnarsberg och Norberg mest, över 6 000 kronor. Vaxholm och Vellinge får minst, 68 respektive 57 kronor per invånare.

Riksdagen väntas klubba förslaget den 9 eller 10 december.

TT