2 miljarder extra i bistånd

INRIKES

Politik. Regeringen och vänsterpartiet är överens om att ge 2 miljarder kronor extra i bistånd. Pengarna ska framför allt gå till hjälp för syriska flyktingar.

Främst är det FN:s flyktingorgan UNHCR som ska få ökade resurser för att hjälpa den ökade mängden flyktingar i Europa, bland annat som en följd av situationen i Syrien.

– Vi ser att det är viktigt med en sådan satsning efter en höst då många känt en oro över att pengarna till biståndet inte ska räcka till, säger Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen Hans Linde till Ekot.

Enligt Hans Linde behöver den extra satsningen som nu görs inte betyda att det blir minskade biståndspengar nästa år.

– Detta är en satsning som vi gör 2015. Inför budgeten för 2016 kommer vi samtala om det. Vår ingång är att vill se ett stort bistånd, säger Hans Linde.

TT