Krisen hindrar katastrofövning

INRIKES

Flyktingkrisen. Nästa års stora nationella katastrofövning ställs in - på grund av flyktingkrisen. Men det ansträngda läget i sig blir ett tillfälle att pröva krisförmågan, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Orsaken till att den planerade samverkansövningen Samö 2016 ställs in, som skulle ha ägt rum till hösten, är det ansträngda läget som kommunerna befinner sig i.

"Vi ska också komma ihåg att det arbete som pågår nu, kopplat till flyktingsituationen, är ett tillfälle då samhället får pröva förmågan till ledning, samverkan och kommunikation. Just de förmågor som skulle ha prövats genom Samö 2016", skriver Niclas Karlsson, chef för MSB:s övningsenhet, i ett pressmeddelande.

TT