Överklagar dom i fjärrvärmetvist

INRIKES

Bostad. Konkurrensverket överklagar domen som ger Växjö kommun rätt att tvångsansluta villaägare till kommunens fjärrvärme.

"Domen från Stockholms tingsrätt var ett bakslag för villaägarna som inte får möjlighet att själva välja hur de ska värma sina hus, och för dem som erbjuder alternativa värmesystem. Därför överklagar vi domen", säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Tingsrätten konstaterade att det saknas underlag för slutsatsen att kommunens förfarande skulle leda till konkurrensskada på marknaden för försäljning av tomtmark. Domen gäller 500 villor i Växjö, men kan få betydelse för fler. Även i Linköping, Varberg, Skövde och Alingsås har kommunerna krävt installation av fjärrvärme.

Konkurrensverket kommer nu att utveckla motiven till överklagandet till högsta instans, Marknadsdomstolen.

TT