Vill stänga Öresundsbron i krisläge

INRIKES

Flyktingkrisen. I ett akut läge med många asylsökande vill regeringen snabbt kunna stänga Öresundsbron.

Åtgärden finns med i regeringens förslag om id-kontroller på bussar och tåg till Sverige.

– När det gäller stängning av bron är det förstås en oerhört dramatisk åtgärd och i dagsläget finns det inte en sådan akut situation. Vår avsikt och förhoppning är att vi inte ska behöva använda det här lagutrymmet, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) till TT.

Snabbt beslut

Hon kan inte svara på hur många asylsökande som måste komma under exempelvis en dag för att regeringen ska vara beredd att stänga biltrafiken på bron. Bara att dagens situation inte är tillräcklig för ett sådant beslut.

– Om ett sådant läge uppstår måste man snabbt kunna fatta ett beslut och det är det utrymmet vi skaffar oss nu, säger Anna Johansson.

Vice statsminister Åsa Romson (MP) har ingen principiell invändning, men hon vill att fokus ska ligga på för vilka syften och av vilka skäl som regeringen ska få stänga bron.

– Det är förstås oerhört ingripande om man skulle komma till ett läge att stänga Öresundsbron, säger Romson till TT.

Krångligare resa

Huvudsyftet med lagrådsremissen, som regeringen hoppas kunna besluta om på ett extra regeringssammanträde på fredagen, är att införa id-kontroller på bussar och tåg på väg till Sverige för att minska antalet asylsökande.

– Id-kontroller kommer att ge upphov till olägenheter både för pendlare och företag som bedriver tåg- och busstrafik mellan Danmark och Sverige. Det är stor sannolikhet att det ger förseningar och att det blir krångligare att resa, säger Anna Johansson.

Hon ser dock inte att stängning av vägtrafiken på Öresundsbron skulle vara nästa steg om id-kontrollerna inte får avsedd effekt.

Omkring 75 000 resor görs dagligen mellan Danmark och Sverige i tåg, bil och andra motorfordon. De resor som skulle omfattas av en stängning av bron gäller dock inte tågresor.

Tappa förtroende

Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd i Malmö, kallar förslaget "Malmöfientligt".

En stängning skulle slå hårt mot arbetspendlare, företag, butiker och turism, enligt Britt Andresen, chefanalytiker vid Öresundsinstitutet. Restiden skulle öka, liksom kostnaden, och företag och pendlare kan tappa förtroendet för Öresundsförbindelsen, befarar hon.

– Om man skulle stänga bron vid ett tillfälle börjar man naturligtvis att fundera på om det kommer att hända igen. På sikt kan det drabba Malmö väldigt hårt eftersom människor är beroende av att komma till jobbet på andra sidan Öresund, säger Britt Andresen.

FAKTA

Skärpta regler

Vid en pressträff den 24 november föreslog regeringen ett paket av skärpta regler för att minska antalet asylsökande som kommer till Sverige. Id-kontroller på bussar och tåg till Sverige var ett av förslagen.

Regeringens ambition är att besluta om en lagrådsremiss om id-kontrollerna på fredagen och att mycket snart kunna presentera en proposition. Planen är att riksdagen ska hinna klubba lagförslaget före juluppehållet, helst redan nästa vecka.

Id-kontrollerna kan då införas före jul.

TT