Regeringen skärper tobakslagen

INRIKES

Hälsa. Avskräckande bilder på cigarettpaket och inga smaksatta cigaretter. Den skärpta tobakslagen ska få ner rökningen ytterligare, framför allt bland unga. Men tuffare regler kring snuset dröjer.

Andelen svenskar som röker har minskat kraftigt de senaste årtiondena. Fast fortfarande dör 12 000 personer och 100 000 blir sjuka varje år på grund av rökning. Nu har regeringen beslutat att genomföra EU:s nya tobaksproduktdirektiv.

– Det handlar om fortsatta åtgärder för att minska rökningen ytterligare. Det var tio år sedan som det beslutades om rökfria krogar, så det är hög tid nu, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S) till TT.

Ingen mentol

Den nya lagen innebär bland annat större och tydligare varningsetiketter på cigarettpaketen. Både fram- och baksidan ska kunna användas - samt bilder. Smaksatta cigaretter, som mentolcigaretter, samt vissa tillsatser förbjuds. Dessutom flyttas ansvaret för tillsynen från Konsumentverket till Folkhälsomyndigheten.

– Det är en signal om att rökning, i första hand, är ett folkhälsoproblem och inte en konsumentfråga, säger Gabriel Wikström.

Dagens varningstexter har tagits fram av Folkhälsomyndigheten. EU tillhandahåller ett arkiv med avskräckande bilder som exempelvis visar ruttnande tänder och cancer i munhålan.

– Kombinerade hälsovarningar har en bättre effekt. Det vet vi dels av erfarenheterna från andra länder, dels av forskning, säger utredaren Maria Svelander på Folkhälsomyndighetens enhet för alkohol- och tobakstillsyn.

Ännu hårdare

Regeringen lägger propositionen i början av nästa år. Om den antas kan den nya lagen träda i kraft i maj.

Ännu mer långtgående åtgärder väntar runt hörnet. Det handlar om exponeringsförbud i affärer, helt neutrala förpackningar och fler rökfria miljöer utomhus. Flera andra länder har redan gått så långt. En utredning om ytterligare skärpta förslag ska vara klar senast den 1 mars.

För det av många svenskar så omhuldade snuset innehåller förslaget till strängare tobakslag inga förändringar. Ett delbetänkande som lades fram i vintras pekade på att snusförpackningar inte ska få ange smak eller dofter. Regeringen ämnar återkomma till snusfrågan tidigast i vår.

FAKTA

Blott Sverige svenskt snus har

EU-kommissionen lade fram sitt förslag till nytt tobaksdirektiv i december 2012. Medlemsstaterna enades om sin åsikt i juni 2013 och EU-parlamentet i oktober. Direktivet ska träda i kraft senast den 20 maj 2016.

I direktivet fastslås bland annat att cigarettpaket ska ha 65-procentiga varningstexter och bilder, att mentolcigaretter förbjuds från 2020 och att export- och försäljningsförbud fortsatt ska råda för snus utanför Sverige. Smak och innehåll i snuset får dock Sverige fortsätta att bestämma över.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM