Beslut om Frankrikestöd dröjer

INRIKES

Politik. Svaret dröjer ännu ett tag på hur Sverige ska bistå Frankrike militärt i kampen mot IS.

Kristdemokraterna vill se Gripenplan spana över norra Irak, men regeringen är skeptisk.

– Många andra länder kan göra mycket större militära insatser, vi har våra fördelar på det politiska och humanitära området, säger Annika Söder, kabinettssekreterare hos utrikesminister Margot Wallström (S), efter mötet med oppositionen och riksdagspartierna.

Hon säger att Frankrike har lagt fram flera olika punkter om var stöd skulle välkomnas. Det handlar om bland annat om att bistå i Mali, i norra Irak såväl som hjälp med transporter och lufttankning. En insatt källa säger till TT att det mest logiska vore att utöka den redan pågående insatsen i Mali, för att avlasta Frankrike.

– Vi tittar på olika möjligheter och vi vill ha bred enighet i den här frågan, säger Söder.

Vill sätta in Jas

Mikael Oscarsson, försvarspolitisk talesperson för KD, menar att spaning med Jas Gripenplan i norra Irak skulle vara ett passande bidrag.

– Det är uppenbart att spaningsdelen är något som efterfrågas, säger Oscarsson och hävdar att Sverige, med Jas-spaning, visade framfötterna i den grenen i Libyen 2011.

Försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L) tror inte att en sådan insats vore det bästa.

– En insats med spetsigt stridsflyg i den här regionen är en synnerligen grannlaga uppgift och det kommer att vara otroligt trångt, säger Widman och tror att det kanske inte är det som skulle vara bästa hjälpen från Sverige.

Krävs pengar

Moderaternas talesperson i frågan, Hans Wallmark, säger att det är viktigt att bidraget blir rätt och genomtänkt. Men det måste också skjutas till pengar.

– Kontot för internationella insatser 2016 är i praktiken tömt. Från vårt håll har vi sagt att vi inte kan tänka oss att dra ned på det nationella försvaret för att täcka upp för internationella insatser. Då får man dra ner på andra utgiftsområden, säger Wallmark.

FAKTA

Frankrikes begäran

Efter terrordåden i Paris den 13 november bad Frankrike övriga EU om hjälp i kampen mot IS.

Frankrike hänvisade, som första land hittills, till artikel 42.7 i EU:s fördrag. Den lyder:

"Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga."

TT