Regeringen vill öka biståndet

INRIKES

Politik. Regeringen ger två miljarder kronor extra i bistånd i år. Detta efter förhandlingar mellan regeringen och Vänsterpartiet, rapporterar Ekot.

Pengarna ska framför allt gå till hjälp i kris- och konfliktsituationer

Bland annat är det FN:s flyktingorgan UNHCR som ska få ökade resurser för att hjälpa den ökade mängden flyktingar i världen, till stor del på grund av situationen i Syrien.

– Vi gör en förskottsinbetalning till en rad olika organisationer som har stora behov. Den humanitära situationen i världen är alarmerande. Vintern kommer snart och behoven är skriande. Det är en viktig poäng att vi betalar ut de här extra biståndspengarna, säger biståndsminister Isabella Lövin (MP).

Till följd av ökade flyktingkostnader i Sverige minskade regeringen biståndet för 2015. Internationella regler möjliggör att kostnader för asylsökande under det första året de vistas i ett land kan tas från biståndsbudgeten. Avräkningen från biståndsbudgeten har väckt reaktioner, bland annat hos flera biståndsorganisationer.

Extra förstärkning

– Behoven av svenskt bistånd är väldigt stort. Vi ser att det är viktigt med denna satsning efter en höst då många känt en oro över det svenska biståndets framtid, säger Hans Linde, Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen.

Den extra förstärkning i biståndsbudgeten som nu görs behöver inte betyda att det blir minskade biståndspengar nästa år, enligt Hans Linde.

– Detta är en satsning som vi gör i år. Vi kommer återkomma med besked om budgeten för 2016. Vår ingång är att vill se ett högt bistånd, säger Hans Linde.

Beslut i vår

I år går en femtedel av biståndet till flyktingmottagning. Totalt ligger biståndsbudgeten på runt 40 miljarder kronor. De två extramiljarderna som regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om ska utbetalas under 2015.

TT: Hur finansieras de extra miljarderna?

– Vi kommer föreslå i vår kommande vårbudget att finansiera det ökade anslaget genom att göra avdrag på flyktingavräkningen med motsvarande belopp under de kommande åren, säger Isabella Lövin.

Moderaterna kritiska

Sofia Arkelsten, Moderaternas biståndspolitiska talesperson, kommenterar dagens tillskott i biståndsanslagen så här:

– Jag tolkar dagens besked som siffertrixande. Först kommer inga besked alls från regeringen, sedan kommer nya besked nästan varje vecka. Förra veckan fick vi besked om att max 30 procent av biståndsbudgeten kan användas till flyktingmottagningen nästa år och att det ska betalas genom att senarelägga betalningar. Nu kommer det här beskedet, säger Sofia Arkelsten.

Hon menar att det ska bli intressant att se vad som kommer fram i den budgetdebatt om bistånd som ska hållas om två veckor.

– Det skapar en oro och frustration för människor som arbetar med biståndsfrågan att regeringen inte ännu kunnat ge ett samlat besked om vad som faktiskt gäller framöver, säger Sofia Arkelsten.

FAKTA

Knappt fem miljarder i bistånd

I år går drygt 4,8 miljarder ur den svenska biståndsbudgeten till så kallade humanitära insatser. Nästa år vill regeringen öka det till 5,2 miljarder. Det är möjligt eftersom den svenska bruttonationalinkomsten växer och mer bistånd, räknat i kronor och ören, då ryms inom den procent som biståndet ska uppgå till.

I år motsvarar en procent av BNI cirka 40 miljarder, som då också den svenska biståndsramen ska uppgå till enligt politikernas beslut. Men efter avräkningar för bland annat flyktingmottagande i Sverige (8,4 miljarder) och bistånd som går via EU-budgeten (1,7 miljarder) uppgår det faktiska anslaget till cirka 30 miljarder.

Källa: Regeringskansliet.

TT