Bristningar vanligare hos invandrare

INRIKES

Sjukvård. Allvarliga bristningar vid förlossning är vanligare hos förstföderskor födda utanför Norden, än hos förstföderskor födda i Norden. Det visar Socialstyrelsens nya sammanställning om jämlik vård.

Resultatet visar att de allvarligaste bristningarna totalt varierar mellan 4,5 och 7 procent mellan landstingen, vilket tyder på att sjukhusen skulle kunna undvika ett avsevärt antal förlossningsskador, enligt Socialstyrelsen.

Vidare ses att kvinnor med kort utbildning upplever sämre hälsa under graviditeten. De lider oftare av fetma och snusar och röker också i högre utsträckning sent i graviditeten.

Kvinnor med högre utbildning har samtidigt större chans att överleva fem år efter en bröstcancerdiagnos.

TT