Engagemanget har tagit nya former

INRIKES

Filantropi. Föreningssverige tappar medlemmar, men det betyder inte att vårt engagemang minskar.

Men det har tagit sig nya former, enligt författaren Per Grankvist, aktuell med boken "Engagemang".

Fotbollsklubbar, bostadsrättsföreningar, flyktinghjälp, läxläsning eller kanske bara en stilla "like" på sociala medier. Uttrycken för hur vi engagerar oss frivilligt växlar.

– Vi svenskar tillhör de mest engagerade folken i världen, tillsammans med amerikanerna. Se bara den här hösten, när folk har engagerat sig så mycket kring flyktingvågen, säger Per Grankvist.

Men det ser inte ut som förr, då man helt enkelt var med i en förening, och höll sig till den. Nu är engagemanget mycket mer direkt och personligt, och formerna är friare.

– Engagemanget har avreglerats. Föreningsmedlemskap är inte längre liktydigt med engagemang. Vi har många fler sätt att göra det på numera. I en del fall räcker det med att köpa eller att inte köpa en vara, i andra fall demonstrerar vi på gatorna. Sociala medier betyder mycket, säger han.

Det som driver oss är att vi får ut något av det.

– Förr var det fult att säga att man får något tillbaka. Men det är så det är, när man ger så får man, det känns meningsfullt och ger nya insikter, säger Per Grankvist.

FAKTA

Mer engagerade än någonsin

Tre fjärdedelar av oss är någon gång frivilligt engagerade. Hälften av oss är det under hela livet.

Vi lägger i genomsnitt 15 timmar per månad på frivilligt engagemang.

Lördagen den 5 december är det internationella frivillighetsdagen, då alla frivilliga kan klappa sig själva och varandra på axeln och tacka för engagemanget. Kanske kommer också ett tack och lite uppmärksamhet från annat håll.

TT