Regeringen möjliggör stängd bro

INRIKES

Politik. Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det från den 21 december i år ska gå att kräva id-kontroller på tåg, bussar eller färjor på väg till Sverige.

Förslaget innebär också att regeringen föreslås få möjlighet att stänga "väg eller annan led som allmänt används för trafik med motorfordon och som utgör en förbindelse med annan stat. Regeringen får även besluta om sådan stängning i ett enskilt fall.", heter det i förslaget. I praktiken handlar det mest om Öresundsbron.

Förslagen motiveras att det måste finns "särskilda åtgärder" att ta till "vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet."

Lagen ska enligt förslaget gälla i tre år.

TT